Bloc

Notíces sobre l'actualitat de l'empresa i del mercat del packaging, especialment del segellat per inducció.