Segellar hermèticament un compost orgànic

Vol conèixer el sistema de segellat per inducció que li permetrà evitar que es deformi l’envàs plàstic?

Vostè, lector, ja no serà el clàssic encarregat de l’empresa d’alimentació que, uns dies després d’envasar hermèticament el seu producte, ha vist com l’envàs plàstic que fa de continent, ha quedat deformat.

L’emissió de gasos no és un problema quan l’envasat no és hermètic. Inclús és imperceptible per l’envasador. És en el moment de segellar per inducció els primers envasos – sistema que garanteix una alta seguretat de l’envasat i un hermetisme complet – quan l’envasador s’adona que el seu producte orgànic emet gasos. L’aspecte dels envasos parla per si sol, quedant deformats unes hores o dies després d’haver realitzat el segellat per inducció dels envasos.

Moltes empreses alimentàries han buscat un sistema de tancament d’envasos hermètic sense que l’envàs plàstic quedi deformat per evitar donar mala imatge, però no han tingut èxit.

A Cap Sealing Products, S.L. – CSP – disposem de material d’inducció que incorpora un mecanisme de ventilació que permet extreure els gasos de l’interior de l’envàs, gasos que òbviament emeten alguns contenidors orgànics. Aquest material, anomenat vented, està especialment dissenyat per a la indústria alimentària, concretament pensat per als continguts que, arran del seu compost orgànic, emeten gasos. Aquest material vented està compost per una sola peça amb suport de cartó i té la característica de poder segellar qualsevol tipus d’envàs plàstic habitual i inclús alguns envasos de vidre.