Una oferta més àmplia per segellar envasos de PET

Oferim més productes de segellat per inducció per a envasos de PET. Descobreix el sistema Lift'n'Peel.

A Cap Sealing Products, S.L. -CSP- hem ampliat la gamma de productes de segellat per inducció per a envasos de PET. Gràcies a aquesta varietat de productes per al segellat d’envasos de PET, podem satisfer als clients més exigents.

Les varietats bàsiques de materials per a PET, en una sola peça, es distingeixen per la seva grossor. Disposem de materials de diferents grossors: de 151 micres, de 159 micres, de 177 micres i també de 277 micres i inclús de 317 micres. A part d’aquests formats bàsics, també disposem dels formats especials, els quals es diferencien per oferir algun tipus d’especificitat.

Per una banda, en una sola peça disposem d’un material per a envasos de PET que incorpora una capa barrera per protegir-se dels continguts agressius. Per altra banda, disposem d’un material per a envasos de PET que incorpora un sistema de fàcil obertura en mitja lluna. Aquest s’anomena Lift’n’Peel i es tracta d’un dels materials amb més projecció en el món del segellat per inducció. I, per últim, en una sola peça, podem oferir el material per a productes orgànics, el material vented, que permet que els productes orgànics segellats hermèticament no deformin el pot a causa de la pressió dels gasos. En dos peces, disposem del material habitual amb què es requereix un tancament dissenyat específicament per a això: el microperforat. Aquest material permet, així com el vented, que els gasos de l’interior no quedin dins de l’envàs i perjudiquin l’envasat.