Opercles per envasos de PET

Un dels requisits indispensables pel segellat per inducció és que el material de segellat sigui el més adequat pel material de l’envàs a segellar. A Cap Sealing Products S.L. -CSP- disposem d’una gran varietat de materials per poder segellar envasos de tot tipus, tant de plàstic com de vidre. I entre ells hi ha el material per segellar envasos PET, el més comercialitzat de tots.

A Cap Sealing Products S.L. posem a la seva disposició material per segellar envasos PER en diversos formats. Per una banda, els oferim material d’inducció per PET en diferents grossors. Com ja saben, un requisit indispensable pel segellat per inducció és que hi hagi contacte entre la boca de l’envàs i el tap. Els encesos no són iguals entre ells, sinó que cada un té el seu propi sistema de tancament i, per tancar-lo de manera òptima, cada envàs necessitarà un contacte major o menor amb el seu tap. Per tant, ens guiarem pel disseny de la boca de l’envàs per escollir la grossor del material.

Les grossors poden variar de 0,16mm a 0,35mm en funció de la distancia entre el tap i la boca de l’envàs. El material pel segellat d’envasos de PET és per a envasar tant contingut alimentari -inclús líquids- com altres tipus de contingut: cosmètic, agroquímic, etc. I, d’altra banda, en funció del contingut de l’envàs, podem oferir el material en una o dues peces. L’ús del material de dues peces ha d’anar acompanyat d’un disseny concret del tap, ja que el sistema d’obertura permetrà separar les dues peces en el moment d’obrir l’envàs. Una d’elles haurà quedat segellada a la boca de l’envàs mentre l’altra peça quedarà al tap. Una altra característica d’aquest sistema d’obertura tan definit és que l’opercle deixi evidencia d’haver estat sostret quan s’aixeca i, per tant, dóna una informació al consumidor que li aporta seguretat i confiança. La resta de materials per PET tenen la característica de ser fàcilment pelables.

També oferim un material per PET destinat a continguts agressius. Aquest material és exclusiu a Espanya i pot destinar-se a segellar envasos amb contingut alimentari. A Cap Sealing Products S.L. l’utilitzarem per al segellat d’envasos d’olives i salaons, entre d’altres.

Per últim, disposem també d’un material per segellar envasos de PET amb una pestanya superior de mitja lluna que facilita l’obertura. Aquest és el sistema més modern en el tancament d’envasos per inducció i es pot trobar a salses, maioneses i productes cosmètics en general.

Tots aquests productes per PET poden anar amb un disseny personalitzat tant en impressió com en perfil, en una o diverses pestanyes.