Opercles per envasos de Polietilè i polipropilè

Un requisit indispensable per un bon segellat per inducció és l’ús del material de segellat adequat. La utilització d’un material o altre depèn de diferents circumstàncies, però la més important és el tipus d’envàs, o sigui, de quin material està fet l’envàs que es pretén segellar per inducció.

En aquest apartat analitzarem els diversos productes que disposa Cap Sealing Products per segellar envasos de Polietilè (PE) i polipropilè (PP).

Pel segellat d’envasos de PE comptem amb un parell de materials amb diferents grossors que serveixen per segellar continguts de tot tipus, exceptuant els agressius. Existeix un material amb una grossor de 179 micres i un altre de 209 micres, sempre en funció del disseny del tancament i del bon ajustament de la boca amb el tap.

Per envasos de PP recomanem la grossor de 209 micres. Tot i així, pels dos tipus d’envasos podem oferir el material de 350 micres, que soluciona molts problemes de tancament que poden aparèixer.

A Cap Sealing Products, per envasos de PP i PE, també disposem del material de dues peces, preparat per a uns tipus de tancament determinats. Aquests tancaments han d’ajudar al consumidor a obrir el producte separant les dues peces que componen l’opercle. Mentre una de les peces quedarà segellada a la boca de l’envàs, l’altra quedarà en el tap. Una altra característica d’aquest sistema d’obertura és que quan s’aixeca l’opercle, hi ha evidència que ha estat sostret i, per tant, dóna una informació al consumidor relacionada amb la seguretat i la confiança. La resta de materials per PE i PP tenen la característica de ser fàcilment sostrets.

Per últim, oferim un material per segellar envasos tant de PE com de PP amb una pestanya superior de mitja lluna que facilita l’obertura de l’envàs. Aquest és el sistema més modern en el tancament d’envasos per inducció i es pot trobar a salses, maioneses i productes cosmètics en general.

Així com els opercles per PET, els opercles per envasos de PP i PE poden estar dissenyats amb una o diverses pestanyes, amb impressió personalitzada o sense i, evidentment, a la mida exacta de la boca de l’envàs del client.